OBSŁUGA DZIENNIKARSKA 

Pracę w Tele­wi­zji Pol­skiej roz­po­czę­łam będąc jesz­cze na stu­diach. Zaczynałam jako repor­terka i pre­zen­terka. W TVP2 pro­wa­dzi­łam i reda­go­wa­łam wiele pro­gra­mów. Jestem rów­nież obecna na ante­nie Radio­wej Jedynki, gdzie reali­zuję audy­cję pod tytu­łem „Smaki Zdro­wia”. Wiele lat prowadziłm program "Kawa czy herbata" na antenie TVP 2 a obecnie prowadzę program "Wstaje dzień" na antenie TVP INFO.

© 2018 by TOMASZ KRUPA PHOTOGRAPHER